Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Martiny ŠIMKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. (Navrhovateľka vzala listom zo 4. septembra 2019 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 1638
Dátum doručenia: 23.8.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Šimkovičová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14.10.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14.10.2019.

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1741 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1741 (17 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT