Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana VAVREKA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1629
Dátum doručenia: 23. 8. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Balódi, Š. Vavrek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1732 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1732 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2054 zo dňa 19. 9. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us492054 (Uznesenie (1. čítanie)) Us492054 (23 KB)

Rokovanie výborov

10. 10. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 10. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
15. 10. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 17. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2157 zo dňa 17. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 11. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 11. 2019), číslo 381/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT