Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1617
Dátum doručenia: 22. 8. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo obrany SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1717 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1717 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1986 zo dňa 11. 9. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us491986 (Uznesenie (1. čítanie)) Us491986 (23 KB)

Rokovanie výborov

8. 10. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
3. 10. 2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
15. 10. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

3. 10. 2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 16. 10. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 10. 2019 17:48 Heger, Eduard Detail návrhu 7 1617 Eduard Heger II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1617 Eduard Heger II (57 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2130 zo dňa 16. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 11. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 11. 2019), číslo 377/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT