Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Dušana BUBLAVÉHO, Márie JANÍKOVEJ, Milana PANÁČKA a Ľubomíra ŽELlEZKU na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1574
Dátum doručenia: 16.8.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Baška, D. Bublavý, M. Janíková, M. Panáček, Ľ. Želiezka)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14.10.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15.10.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1678 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1678 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2042 zo dňa 18.9.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14.10.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15.10.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us492042 (Uznesenie (1. čítanie)) Us492042 (23 KB)

Rokovanie výborov

8.10.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
15.10.2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 16.10.2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2145 zo dňa 16. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11.11.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19.11.2019), číslo 385/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT