Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1563 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1428)
Dátum doručenia: 10. 7. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1668 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1668 (16 KB)

Rokovanie výborov

9. 9. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 10. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1978 zo dňa 10. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 9. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 9. 2019), číslo 282/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT