Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1523
Dátum doručenia: 31.5.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 6.9.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1614 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1614 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1881 zo dňa 19.6.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 6.9.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461881 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461881 (23 KB)

Rokovanie výborov

4.9.2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9.9.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
5.9.2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 11.9.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

10. 09. 2019 Krajkovič, Mikuláš Detail návrhu 7 1523 Mikuláš Krajkovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1523 Mikuláš Krajkovič II (57 KB)
10. 09. 2019 Krajkovič, Mikuláš Detail návrhu 7 1523 Mikuláš Krajkovič2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1523 Mikuláš Krajkovič2 II (82 KB)
10. 09. 2019 Antal, Peter Detail návrhu 7 1523 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1523 Peter Antal II (97 KB)
11. 09. 2019 17:33 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 1523 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1523 Anna Zemanová II (76 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2003 zo dňa 11. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2.10.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11.10.2019), číslo 356/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT