Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1468
Dátum doručenia: 24. 4. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Petrák, E. Smolíková, P. Vörös)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1556 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1556 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1852 zo dňa 21. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451852 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451852 (23 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 6. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

25. 6. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 27. 6. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 06. 2019 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 1468 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Ľubomír Petrák II (368 KB)
26. 06. 2019 09:02 Smolíková, Eva Detail návrhu 7 1468 Eva Smolíková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Eva Smolíková II (89 KB)
26. 06. 2019 09:08 Vašečka, Richard Detail návrhu 7 1468 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Richard Vašečka II (116 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1959 zo dňa 27. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 7. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 7. 2019), číslo 209/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT