Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 23. augusta 2019 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 1361
Dátum doručenia: 8. 3. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Jančula)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1435 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1435 (16 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT