Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény KUCIAŇOVEJ, Radovana BALÁŽA, Petra PAMULU a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1346
Dátum doručenia: 6.3.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kuciaňová, P. Pamula, R. Baláž, T. Jančula)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6.9.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1421 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1421 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1924 zo dňa 26.6.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6.9.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461924 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461924

Rokovanie výborov

5.9.2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5.9.2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9.9.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 18.9.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 09. 2019 10:46 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 1346 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1346 Radovan Baláž II (75 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2036 zo dňa 18. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4.10.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16.10.2019), číslo 315/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT