Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BERNAŤÁKA, Karola FARKAŠOVSKÉHO, Evy SMOLÍKOVEJ, Dušana TITTELA a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1342
Dátum doručenia: 6.3.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Tittel, E. Smolíková, K. Farkašovský, S. Kmec, T. Bernaťák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6.9.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1419 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1419 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1923 zo dňa 26.6.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6.9.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461923 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461923 (24 KB)

Rokovanie výborov

5.9.2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9.9.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
6.9.2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
10.9.2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 17.9.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 09. 2019 Farkašovský, Karol Detail návrhu 7 1342 Karol Farkašovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1342 Karol Farkašovský II (85 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2031 zo dňa 17. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4.10.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15.10.2019), číslo 314/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT