Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1290
Dátum doručenia: 11. 1. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Jarjabek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1358 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1358 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1605 zo dňa 1. 2. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us401605 (Uznesenie (1. čítanie)) Us401605 (22 KB)

Rokovanie výborov

19. 3. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 3. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

26. 3. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 17. 9. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 09. 2019 18:23 Senko, Ján Detail návrhu 7 1290 Ján Senko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1290 Ján Senko II (52 KB)
12. 09. 2019 18:58 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 1290 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1290 Ondrej Dostál II (82 KB)
12. 09. 2019 19:01 Vavrek, Štefan Detail návrhu 7 1290 Štefan Vavrek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1290 Štefan Vavrek II (55 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2029 zo dňa 17. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 10. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 10. 2019), číslo 313/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT