Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1263
Dátum doručenia: 11. 1. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo obrany SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1329 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1329 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1590 zo dňa 30. 1. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us401590 (Uznesenie (1. čítanie)) Us401590 (22 KB)

Rokovanie výborov

19. 3. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 3. 2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR dňa 27. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1668 zo dňa 27. 3. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 4. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 4. 2019), číslo 98/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT