Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1238
Dátum doručenia: 9. 11. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Antal, I. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1629 zo dňa 7. 2. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

25. 3. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 3. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
26. 3. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

26. 3. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR dňa 27. 3. 2019.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1682 zo dňa 27. 3. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 4. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 4. 2019), číslo 105/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT