Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1218
Dátum doručenia: 9. 11. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, A. Hrnko, S. Kmec, M. Kuciaňová, J. Paška, J. Soboňa)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1268 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1268 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1517 zo dňa 4. 12. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381517 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381517 (22 KB)

Rokovanie výborov

28. 1. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
23. 1. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
22. 1. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 30. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1595 zo dňa 30. 1. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 2. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25. 2. 2019), číslo 43/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT