Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1160
Dátum doručenia: 28. 9. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Blaha, R. Fico, R. Kaliňák, L. Kamenický, E. Tomáš, Ľ. Vážny)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1213 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1213 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1427 zo dňa 23. 10. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351427 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351427 (22 KB)

Rokovanie výborov

20. 11. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20. 11. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 11. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
22. 11. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 4. 12. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 11. 2018 Krištúfková, Petra Detail návrhu 7 1160 Petra Krištúfková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1160 Petra Krištúfková II (84 KB)
29. 11. 2018 Gaborčáková, Soňa Detail návrhu 7 1160 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1160 Soňa Gaborčáková II (126 KB)
30. 11. 2018 Tomáš, Erik Detail návrhu 7 1160 Erik Tomáš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1160 Erik Tomáš II (146 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1506 zo dňa 4. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 12. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 12. 2018), číslo 375/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT