Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1150
Dátum doručenia: 28. 9. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (B. Kollár, M. Krajniak, A. Pčolinská, P. Pčolinský)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1203 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1203 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1449 zo dňa 23. 10. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351449 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351449 (22 KB)

Rokovanie výborov

20. 11. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 31. 1. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 01. 2019 Pčolinský, Peter Detail návrhu 7 1150 Peter Pčolinský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1150 Peter Pčolinský II (53 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1603 zo dňa 31. 1. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us401603 (Uznesenie (3. čítanie)) Us401603 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT