Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1139
Dátum doručenia: 28.9.2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 23.11.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1190 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1190 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1405 zo dňa 16.10.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 23.11.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351405 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351405 (22 KB)

Rokovanie výborov

20.11.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
20.11.2018, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2018, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 29.11.2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 11. 2018 Kamenický, Ladislav Detail návrhu 7 1139 Ladislav Kamenický II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1139 Ladislav Kamenický II (56 KB)
28. 11. 2018 18:56 Krajčí, Marek Detail návrhu 7 1139 Marek Krajčí II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1139 Marek Krajčí II (72 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1493 zo dňa 29. 11. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 7.12.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14.12.2018), číslo 351/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT