Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1108
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Baláž, T. Bernaťák, A. Danko, K. Farkašovský, T. Jančula, S. Kmec, M. Kuciaňová, E. Smolíková, J. Soboňa)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1161 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1161 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1339 zo dňa 13. 9. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us341339 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341339 (22 KB)

Rokovanie výborov

8. 10. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
15. 10. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2018, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 23. 10. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 10. 2018 Ivan, Miroslav Detail návrhu 7 1108 Miroslav Ivan II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1108 Miroslav Ivan II (70 KB)
19. 10. 2018 Danko, Andrej Detail návrhu 7 1108 Andrej Danko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1108 Andrej Danko II (102 KB)
22. 10. 2018 12:45 Sárközy, Irén Detail návrhu 7 1108 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1108 Irén Sárközy II (87 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1466 zo dňa 23. 10. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT