Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021)

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 1090
Dátum doručenia: 12.10.2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (22 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (9 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (9 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (34 KB)
Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (14 KB)
Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2019 (15 KB)
Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (18 KB)
Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019 (141 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2019 (18 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2019 (13 KB)
Príloha návrhu zákona č. 7 - Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 7 - Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2019 (13 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (19 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (26 KB)
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (21 KB)
Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (Úvodná strana) Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (12 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (949 KB)
Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (13 KB)
Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (234 KB)
Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (61 KB)
Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (43 KB)
Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (34 KB)
Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (55 KB)
Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (298 KB)
Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2018 – 30.6.2018 (Príloha) Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2018 – 30.6.2018 (1,39 MB)
Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (67 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (76 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2020 a 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2020 a 2021 (72 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (62 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 (62 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 (62 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2019 (63 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2019 (64 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (63 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (63 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021  (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 (63 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2019 (60 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2019 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2019 podľa programov (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2019 podľa programov (136 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2019 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2019 podľa kapitol (114 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2019, 2020 a 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2019, 2020 a 2021 (333 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (103 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020 (104 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021 (103 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2019 a 2020 - 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2019 a 2020 - 2021 (124 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2019 až 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2019 až 2021 (137 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam – stavby/stroje  nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur (128 KB)
Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2019 - 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2019 - 2021 (56 KB)
Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (22 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre európske záležitosti, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22.11.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 27.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1238 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1238 (20 KB)

Rokovanie výborov

20.11.2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22.11.2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20.11.2018, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
21.11.2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
20.11.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
15.10.2018, Výbor NR SR pre európske záležitosti
13.11.2018, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
20.11.2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
13.11.2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
12.11.2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22.11.2018, Výbor NR SR pre sociálne veci
26.11.2018, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
13.11.2018, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 5.12.2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1525 zo dňa 5. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12.12.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20.12.2018), číslo 370/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT