Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1069
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1123 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1123 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1320 zo dňa 11. 9. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us341320 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341320 (22 KB)

Rokovanie výborov

10. 10. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 17. 10. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 10. 2018 16:49 Antal, Peter Detail návrhu 7 1069 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1069 Peter Antal II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1408 zo dňa 17. 10. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 11. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 11. 2018), číslo 310/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT