Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Novela zákona, parlamentná tlač 1718
Dátum doručenia: 28.8.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9.11.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1729 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1729 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1948 zo dňa 23.9.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9.11.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541948 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541948 (21 KB)

Rokovanie výborov

5.11.2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5.11.2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
3.11.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
3.11.2015, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 12.11.2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2100 zo dňa 12. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26.11.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9.12.2015), čiastka 98, číslo 362/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT