Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Novela zákona, parlamentná tlač 1718
Dátum doručenia: 28. 8. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1729 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1729 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1948 zo dňa 23. 9. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541948 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541948 (21 KB)

Rokovanie výborov

5. 11. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5. 11. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
3. 11. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
3. 11. 2015, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 12. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2100 zo dňa 12. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 11. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 12. 2015), čiastka 98, číslo 362/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT