Detaily správy

Stav legislatívneho procesu: Evidencia

Správa o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013

Správa, parlamentná tlač 1553
Dátum doručenia: 18. 5. 2015
Navrhovateľ: vláda

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT