Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 209
Dátum doručenia: 11. 1. 2011
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Z. Horváth, Š. Kužma)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 16. 3. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 3. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 210 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 210 (11 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 296 zo dňa 3. 2. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 16. 3. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 3. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120296 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120296 (15 KB)

Rokovanie výborov

16. 3. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 3. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 3. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
8. 3. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

22. 3. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 29. 3. 2011.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 03. 2011 Kužma, Štefan Detail návrhu 5 0209 Štefan Kužma II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0209 Štefan Kužma II (80 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 386 zo dňa 29. 3. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 4. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 4. 2011), čiastka 39, číslo 120/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT