Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Rokovanie výboru (Zápis spoločnej správy výborov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1391
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Benčík, T. Lehotský, J. Szőllős, J. Šíbl, M. Šofranko, T. Šudík, M. Viskupič, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1459 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1459 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2021 zo dňa 14. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us832021 (Uznesenie (1. čítanie)) Us832021 (19 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 3. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
8. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 3. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT