Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Rokovanie výboru (Zápis spoločnej správy výborov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požidali listom zo 14. marca 2023 o zaradenie ich návrhu zákona do 2. čítania na riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 2. mája 2023.)

Novela zákona, parlamentná tlač 1399
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Hlinka, M. Svrček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1467 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1467 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1984 zo dňa 2. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us831984 (Uznesenie (1. čítanie)) Us831984 (19 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT