Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1177
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kozelová, P. Kremský, K. Kučera, R. Nemec, M. Vetrák, A. Andrejuvová, L. Drábiková, J. Szőllős, J. Pročko, P. Liba, J. Kerekréti, R. Vašečka)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1225 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1225 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1607 zo dňa 21. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721607 (Uznesenie (1. čítanie)) US721607 (18 KB)

Rokovanie výborov

17. 10. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 10. 2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

23. 10. 2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 20. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1741 zo dňa 20. 10. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 11. 2022), číslo 367/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT