Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 904
Dátum doručenia: 22. 2. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Šimko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 22. 4. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 25. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 947 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 947 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1365 zo dňa 23. 3. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 4. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 24. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us601365 (Uznesenie (1. čítanie)) Us601365 (19 KB)

Rokovanie výborov

21. 4. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22. 4. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
21. 4. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 4. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR dňa 22. 6. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 05. 2022 Šimko, Jozef Detail návrhu 8 0904 Jozef Šimko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0904 Jozef Šimko II (110 KB)
15. 06. 2022 17:29 Šimko, Jozef Detail návrhu 8 0904 Jozef Šimko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0904 Jozef Šimko II (69 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1533 zo dňa 22. 6. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT