Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GRENDELA a Anny ANDREJUVOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 873
Dátum doručenia: 14. 1. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Andrejuvová, G. Grendel)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 905 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 905 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1224 zo dňa 2. 2. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us551224 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551224 (19 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 3. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 3. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

15. 3. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 16. 3. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 03. 2022 16:12 Grendel, Gábor Detail návrhu 8 0873 Gábor Grendel II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0873 Gábor Grendel II (85 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1318 zo dňa 16. 3. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 3. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 4. 2022), číslo 106/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT