Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

Ústavný zákon, parlamentná tlač 868
Dátum doručenia: 14. 1. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Drdul, J. Krúpa, L. Kyselica, M. Luciak, J. Majorová Garstková, J. Šeliga, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 900 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 900 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1223 zo dňa 2. 2. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us551223 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551223 (19 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2022, Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
9. 3. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 3. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR dňa 4. 5. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1419 zo dňa 4. 5. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT