Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Jozefa HABÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 771
Dátum doručenia: 4. 11. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Habánik, D. Jarjabek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 802 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 802 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1135 zo dňa 1. 12. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us511135 (Uznesenie (1. čítanie)) Us511135 (19 KB)

Rokovanie výborov

27. 1. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
1. 2. 2022, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

1. 2. 2022, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR dňa 2. 2. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1216 zo dňa 2. 2. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 2. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 2. 2022), číslo 41/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT