Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 582
Dátum doručenia: 28. 5. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Čekovský, J. Krošlák, R. Nemec, R. Sloboda, M. Svrček, J. Šeliga, P. Vons)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 595 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 595 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 832 zo dňa 24. 6. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320832 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320832 (18 KB)

Rokovanie výborov

9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa ÚPV tlač 582 (Spoločná správa) Správa ÚPV tlač 582 (29 KB)

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 22. 9. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 09. 2021 Krošlák, Ján Detail návrhu 8 0582 Ján Krošlák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0582 Ján Krošlák II (136 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 935 zo dňa 22. 9. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 10. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 10. 2021), číslo 357/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT