Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 570
Dátum doručenia: 27. 5. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kollár)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 583 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 583 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 857 zo dňa 29. 6. 2021.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us320857 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320857 (18 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT