Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana SLOBODU, Jána KROŠLÁKA, Igora KAŠPERA a Viery LEŠČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľkou tohto návrhu zákona bola aj Viera Leščáková, ktorej mandát poslankyne NR SR zanikol 21. júla 2021.)

Novela zákona, parlamentná tlač 564
Dátum doručenia: 27. 5. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Kašper, J. Krošlák, V. Leščáková, R. Sloboda)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 577 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 577 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 826 zo dňa 23. 6. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320826 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320826 (18 KB)

Rokovanie výborov

22. 7. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
23. 7. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

23. 7. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 25. 7. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.




III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 893 zo dňa 25. 7. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.




Redakcia

Zákon bol 27. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 7. 2021), číslo 305/2021.



Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT