Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA, Evy HORVÁTHOVEJ, Tomáša LEHOTSKÉHO a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 504
Dátum doručenia: 15. 4. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Horváthová, T. Lehotský, Z. Šebová, M. Šefčík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 520 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 520 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 719 zo dňa 5. 5. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

10. 6. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 6. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

16. 6. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 22. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 813 zo dňa 22. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 7. 2021), číslo 264/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT