Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ a Tomáša LEHOTSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 220
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Lehotský, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 210 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 210 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 293 zo dňa 22. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120293 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120293 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 4. 11. 2020.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 11. 2020 17:16 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 0220 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0220 Jana Žitňanská II (53 KB)
04. 11. 2020 17:16 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 0220 Jana Žitňanská2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0220 Jana Žitňanská2 II (55 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 393 zo dňa 4. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 11. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 11. 2020), číslo 337/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT