Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda NEMCA, Radovana SLOBODU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 216
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Nemec, R. Sloboda, P. Vons)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 206 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 206 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 279 zo dňa 22. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120279 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120279 (18 KB)

Rokovanie výborov

12. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 11. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

24. 11. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 26. 11. 2020.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 11. 2020 17:48 Nemec, Richard Detail návrhu 8 0216 Richard Nemec IInew (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0216 Richard Nemec IInew (93 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 455 zo dňa 26. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 12. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 12. 2020), číslo 351/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT