Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1716
Dátum doručenia: 27. 9. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Jančula, D. Tittel)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1817 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1817 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2171 zo dňa 22. 10. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us512171 (Uznesenie (1. čítanie)) Us512171 (23 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 11. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 3. 12. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 11. 2019 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 1716 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1716 Ľubomír Petrák II (105 KB)
27. 11. 2019 16:23 Smolíková, Eva Detail návrhu 7 1716 Eva Smolíková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1716 Eva Smolíková II (115 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2271 zo dňa 3. 12. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23. 12. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 1. 2020), číslo 6/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT