Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1564 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1372)
Dátum doručenia: 17. 7. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kondrót, R. Puci)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1669 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1669 (16 KB)

Rokovanie výborov

5. 9. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 9. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

záznam VHZ tlač 1564 (Záznam) záznam VHZ tlač 1564 (9 KB)

Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 10. 9. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 09. 2019 Kondrót, Maroš Detail návrhu 7 1564 Maroš Kondrót II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1564 Maroš Kondrót II (73 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1979 zo dňa 10. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 9. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 9. 2019), číslo 279/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT