Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 2. apríla 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, vrátený prezidentom Slovenskej republiky za opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1438 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1270)
Dátum doručenia: 18.4.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Šimkovičová, P. Marček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 7.5.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 7.5.2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1506 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1506 (16 KB)

Rokovanie výborov

9.5.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR dňa 10.5.2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.




III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1753 zo dňa 10. 5. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.




Redakcia

Zákon bol 21.5.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27.5.2019), číslo 137/2019.



Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT