Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1416 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1221)
Dátum doručenia: 11. 4. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hrnko, T. Jančula, J. Paška, D. Tittel, Š. Zelník)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 7. 5. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 7. 5. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1502 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1502 (16 KB)

Rokovanie výborov

30. 4. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 5. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR dňa 10. 5. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1751 zo dňa 10. 5. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 5. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 5. 2019), číslo 126/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT