Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1149
Dátum doručenia: 27.9.2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Glváč, P. Goga, D. Jarjabek, Ľ. Petrák, P. Vörös)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 23.11.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1202 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1202 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1425 zo dňa 23.10.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 23.11.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351425 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351425 (22 KB)

Rokovanie výborov

20.11.2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20.11.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
20.11.2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 4.12.2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 12. 2018 14:16 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 1149 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1149 Ľubomír Petrák II (99 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1507 zo dňa 4. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12.12.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20.12.2018), číslo 365/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT