Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 11. mája 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 607 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 451)
Dátum doručenia: 26. 5. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, B. Bugár, T. Glenda, M. Glváč, D. Jarjabek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 625 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 625 (13 KB)

Rokovanie výborov

12. 6. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 6. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

12. 6. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 13. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 678 zo dňa 13. 6. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 6. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 6. 2017), číslo 165/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT