Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BERNAŤÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Tibora GLENDU a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 451
Dátum doručenia: 3. 3. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, B. Bugár, T. Glenda, M. Glváč, D. Jarjabek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 5. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 463 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 463 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 537 zo dňa 28. 3. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 5. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140537 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140537 (20 KB)

Rokovanie výborov

2. 5. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 5. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

4. 5. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR dňa 11. 5. 2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 05. 2017 15:24 Bernaťák, Tibor Detail návrhu 7 0451 Tibor Bernaťák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0451 Tibor Bernaťák II (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 621 zo dňa 11. 5. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT