Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Gábora GÁLA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom zo 16. júna 2017 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 433
Dátum doručenia: 16. 2. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Antal, G. Gál, E. Jakab)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 5. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 440 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 440 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 536 zo dňa 28. 3. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 5. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140536 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140536 (20 KB)

Rokovanie výborov

4. 5. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
2. 5. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 5. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 536 zo dňa 28. 3. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT