Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 261
Dátum doručenia: 21. 9. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková, A. Baránik, J. Droba, L. Ďuriš Nicholsonová, M. Klus, M. Poliačik, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 18. 11. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 265 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 265 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 303 zo dňa 26. 10. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us100303 (Uznesenie (1. čítanie)) Us100303 (22 KB)

Rokovanie výborov

15. 11. 2016, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
17. 1. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR dňa 14. 2. 2017.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

14. 02. 2017 10:59 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 0261 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0261 Anna Zemanová II (147 KB) Hlasovanie č. 169: návrh prešiel

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 493 zo dňa 14. 2. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT