Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 123
Dátum doručenia: 18. 5. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Gál)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 127 zo dňa 16. 6. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us060127 (Uznesenie (1. čítanie)) Us060127 (21 KB)

Rokovanie výborov

5. 9. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 8. 2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

6. 9. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR dňa 8. 9. 2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 184 zo dňa 8. 9. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 9. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 9. 2016), číslo 255/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT