Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 7. apríla 2016 návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 31
Dátum doručenia: 31.3.2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Galko, J. Rajtár, E. Jurzyca, J. Kiššová, J. Mihál)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.6.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 13.6.2016.

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 22 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 22 (13 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT