Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1760
Dátum doručenia: 28.8.2015
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, B. Bugár, G. Csicsai, Á. Érsek, G. Gál, R. Chmel, E. Jakab, E. Pfundtner, F. Šebej, L. Sólymos, P. Vörös, L. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9.11.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1772 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1772 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2017 zo dňa 1.10.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 9.11.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 10.11.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us542017 (Uznesenie (1. čítanie)) Us542017 (21 KB)

Rokovanie výborov

3.11.2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4.11.2015, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
3.11.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
5.11.2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2015, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 24.11.2015.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

20. 11. 2015 13:59 Gál, Gábor Detail návrhu 6 1760 Gábor Gál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1760 Gábor Gál II (107 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2138 zo dňa 24. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us582138 (Uznesenie (3. čítanie)) Us582138 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT