Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 770
Dátum doručenia: 4.11.2013
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hrnčiar, B. Bugár, L. Sólymos)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24.1.2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27.1.2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 740 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 740 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 29. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1017 zo dňa 4.2.2014.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us291017 (Uznesenie (1. čítanie)) Us291017 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT