Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Anny BELOUSOVOVEJ a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1476 Uzavretá úloha15. 01. 2010 A. Belousovová, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Anny BELOUSOVOVEJ, Rafaela RAFAJA a Ivana ŠAŠKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1475 Uzavretá úloha15. 01. 2010 A. Belousovová, R. Rafaj, J. Slota, I. ŠaškoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1435 Uzavretá úloha14. 01. 2010 M. Belásová, A. Belousovová, M. Damborská, P. Dubravay, J. Ďuračka, J. Gajdošík, S. Chelemendik, J. Chrbet, J. Izák, A. Korba, J. Líška, R. Pučík, R. Rafaj, J. Rydlo, J. Slota, I. Šaško, V. Švidroň, E. Vestenický, Š. ZelníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Anny BELOUSOVOVEJ, Rudolfa PUČÍKA a Milady BELÁSOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 962 Uzavretá úloha26. 02. 2009 M. Belásová, A. Belousovová, R. Pučík, J. SlotaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 839 Uzavretá úloha05. 11. 2008 A. Belousovová, R. Pučík, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona